Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

Desember 2023 ble vi Miljøfyrtårnsertifisert. Dette arbeidet er vi stolte av. Vi mener at miljøansvar er en kollektiv innsats, hvor vi må bidra så godt vi kan.

Vi er godkjent som Miljøfyrtårn

Som del av vårt forpliktende arbeid for et bærekraftig miljø, klima og et bedre arbeidsmiljø, ønsker vi å informere om at vi er Miljøfyrtårnsertifisert. 

Oppfordring til vårt nettverk

Vi mener at miljøansvar er en kollektiv innsats. Derfor oppfordrer vi våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å vurdere sertifisering og sammen med oss bidra til en grønnere fremtid. La oss jobbe sammen for en bærekraftig utvikling!

Hvorfor åpenhet?

Vi mener at åpenhet i vårt arbeid innen klima, miljø og arbeidsmiljø er vesentlig. Dette gir våre kunder og andre interesserte mulighet til å vurdere vårt engasjement og innsats på egenhånd.

Hva vil bli offentliggjort?

- Gjennomførte tiltak
- Resultater fra vår innsats
- Vårt klimaregnskap

Dokumentasjon

All offentlig informasjon om vårt arbeid på klima, miljø og arbeidsmiljø vil være tilgjengelig for hvert kalenderår etter vår sertifisering. Rapporten for 2022 finner du ved å trykke på den grønne knappen under her.

Vi takker for deres støtte i vår bærekraftige reise! 

Viken Elektro AS - miljøfyrtårnsertifisert

Innspill eller spørsmål?

Som en del av vårt engasjement for bærekraft, er Viken Elektro AS godkjent som Miljøfyrtårn. Denne sertifiseringen handler om å stadig forbedre vårt miljøfotavtrykk, og du kan hjelpe!

Vi ønsker å vite hvordan vi kan redusere klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester. Har du forslag eller ideer? Vi verdsetter ditt perspektiv og ser frem til dine tilbakemeldinger.

Sammen kan vi jobbe for et bærekraftig fremtid!