Miljøfyrtårn

Vi er i prosess med å bli Miljøfyrtårnsertifisert 🌱

Som del av vårt forpliktende arbeid for et bærekraftig miljø, klima og et bedre arbeidsmiljø, ønsker vi å informere om at vi nå er i prosess med å bli Miljøfyrtårnsertifisert. 

Oppfordring til vårt nettverk
Vi mener at miljøansvar er en kollektiv innsats. Derfor oppfordrer vi våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å vurdere sertifisering og sammen med oss bidra til en grønnere fremtid. La oss jobbe sammen for en bærekraftig utvikling!

Hvorfor åpenhet?
Vi mener at åpenhet i vårt arbeid innen klima, miljø og arbeidsmiljø er vesentlig. Dette gir våre kunder og andre interesserte mulighet til å vurdere vårt engasjement og innsats på egenhånd.

Hva vil bli offentliggjort?
- Gjennomførte tiltak
- Resultater fra vår innsats
- Vårt klimaregnskap

Dokumentasjon
All offentlig informasjon om vårt arbeid på klima, miljø og arbeidsmiljø vil være tilgjengelig for hvert kalenderår etter vår sertifisering. Dersom du ønsker å se denne, kan du sjekke nettsiden vår, våre sosiale medier, eller be om en direkte lenke.

Vi takker for deres støtte i vår bærekraftige reise! 🌍

Innspill eller spørsmål om Miljøfyrtårnsertifiseringen?

Som en del av vårt engasjement for bærekraft, jobber Viken Elektro AS med Miljøfyrtårn-sertifisering. Denne sertifiseringen handler om å stadig forbedre vårt miljøfotavtrykk, og du kan hjelpe!

Vi ønsker å vite hvordan vi kan redusere klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester. Har du forslag eller ideer? Vi verdsetter ditt perspektiv og ser frem til dine tilbakemeldinger.

Sammen kan vi jobbe for et bærekraftig fremtid!