Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Lading av elbil i borettslag

Har borettslaget eller sameiet ansvaret for ladestasjoner? Da må de overholde myndighetenes retningslinjer.

Norge har vært tidlig ute med å ta i bruk elbilteknologi, og mange borettslag og sameier ønsker å tilby lokale ladestasjoner. Men ikke alle er klar over hva som egentlig kreves når det gjelder slike stasjoner som eies eller drives av borettslag/sameier.

Elbilladere er nemlig underlagt forskrift om internkontroll, og derfor må det etableres gode rutiner for ukentlig visuell sjekk av ladesystem og ladekontakter som borettslaget/sameiet selv eier eller har ansvaret for. Dette kan for eksempel utføres av vaktmester i forbindelse med vernerunde. I tillegg er det påbudt med en årlig kontroll av ladeanlegget av en kompetent elvirksomhet.

Unngå vanlig stikkontakt


For hjemmeladere er det viktig å merke seg at dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig lading, vil dette være å anse som en bruksendring. Det er §16 i forskriften om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget "skal være egnet til forutsatt bruk". Lading av elbil vil innebære en vesentlig endring i belastningsmønster og type belastning.

Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles med 16A, er den ikke laget for denne høye belastingen over tid. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor risiko for brann.

Jordfeilbryter type B


Ladesystemet i elbilen vil ofte maskere en vanlig jordfeilbryter som da ikke vil fungere ved jordfeil. Da kan det oppstå livsfarlige situasjoner. Det må derfor installeres en spesiell jordfeilbryter type B som ikke forstyrres av støyen fra ladesystemet. Overspenninger på slik ladeutstyr kan koste flere hundre tusen kroner i overspenningsskader.

Dette innebærer at kursen ved bruksendring må oppgraderes til gjeldende regelverk, det vil si jordfeilbryter type B, samt maks 10 A sikring for vanlig kontakt (strømbegrensning gjelder ikke for CEE/EN 309 kontakt). Det er også viktig å få sjekket om anlegget faktisk tåler den aktuelle belastningen over tid. Ta kontakt med med oss for å sjekke tilstanden på anlegget og få råd om eventuelle tiltak.

DSBs klare anbefaling er installasjon av en såkalt Mode 3 "på-vegg-lader". Her blir alle sikkerhetskrav ivaretatt, den er praktisk og gir mange fordeler.