Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede
Istapper fra taket på et boligblokk

Bli kvitt farlige istapper fra taket

Det er borettslaget som er ansvarlig for å holde fortauet trygt for is- og snøras. Varmekabler kan gjøre jobben for dere.

Mange borettslag bruker store ressurser på å håndtere de skumle istappene fra tak og takrenner på vinterstid. Etter flere ulykker og erstatningssaker, har det blitt tydeliggjort hvem som sitter med ansvaret for istappene – nemlig gårdeier eller borettslaget.

Merking av rasfare med bruk av skilt


Når faren for ras er tilstede er gårdeier forpliktet til å varsle omgivelsene ved bruk av skilt eller sperrebånd. Det man da skal være klar over er at varslingsskiltene kun kan stå opp i syv dager. Innen den tid skal gårdeier ha fjernet is og snø. Hvis ikke risikerer man gebyrer, og de er det blitt mange av de siste årene. Etter en alvorlig ulykke i Oslo sentrum i 2010 ble gebyrene tidoblet og kontrollene hyppigere.

Frostsikring smelter snø og is


Det å fjerne snø og is fra tak og takrenner er en kostbar og tungvint jobb. Dessuten må jobben gjerne gjøres flere ganger i løpet av vinteren. Den aller enkleste, tryggeste og mest effektive måten å sikre takene på, er varmekabler. Frostsikring er varmekabler som er spesiallaget for utendørs bruk. De kan legges på tak og i takrenner og sørger for at is og snø smelter før de utgjør en fare for de som går på fortauet under.

Med frostsikring på plass vil det verken være behov for varsling eller fjerning av snø og is. Taket holder seg rett og slett fritt for snø og is hele vinteren.

Automatisk termostat skrur på varmekablene ved behov


For at varmekablene skal slå seg av og på automatisk, må de kobles til en automatisk termostat. Det finnes termostater som registrerer temperaturen utendørs og setter på varmekablene når temperaturen går under et valgt nivå. Et mer avansert alternativ er termostater som også registrerer fukt og nedbør. Da slår varmekablene seg på når det fryser på eller kommer nedbør, og man unngår at de står på når det er solskinn og minus 10 grader.